2009/02/12

AURREKONTUAK 2009 PRESUPUESTOS

 • Berrizko 2009ko aurrekontuak EAJ-PNVren botoekin (aurrekontuak ulertu ere ez dituztenean) eta PSE-EEren botoekin (ulertzen saiatu barik) onartu dira. Ezker abertzaleak eta EAk kontra bozkatu zuten.
 • Los presupuestos de 2009 de Berriz se han aprobado con los votos a favor de PNV (sin entender los mismos) y del PSE-EE (sin hacer ningun esfuerzo por entenderlos). La izquierda abertzale y EA votaron en contra.
 • Berrizko udaletxeak dituen gastu eta sarrera errealak erabili barik egin dira aurrekontu hauek, urtetik urtera benetako datuen eta aurrekontutakoen arteko desbiazioa handituz doalarik.
 • Los presupuestos se han hecho sin conocer los ingresos y los gastos reales del consistorio, aumentando asi año a año la desviación existente entre lo real y lo presupuestado.
 • Krisiaren kontrako inolako neurri barik onartu ziren, nahiz eta EAJ-PNVk beste mezu bat utzi duen gure postontzietan.
 • Los presupuestos aprobados no incluyen ninguna medida ciontra la crisis economica, a pesar de lo que el PNV deja en nuestros buzones.

EZ AURRE EZ KONTURIK EZ DITUZTEN AURREKONTUAK

2008ko aurrekontuen eztabaida egin zenean berriak ginen udal dinamikan, batzordeetan landutako aurrekontuak onartu zirenez, eta urtean zehar udalaren kontuak sakon aztertzeko itxaropenarekin, aurrekontuei gure babesa eskaini genien.

Baina Berrizen Udal ardura duen alderdiari, EAJ-ri, badirudi ez zaiola udal kudeaketaren azterketa sakona egitea interesatzen. Batzordeetako bilerak hamabostean behin egiten badira ere, ez dira bitartekoak ipini, sarreren zein gastuen eboluzioa aztertu eta jarraipen zehatza egiteko.

Askotan adierazi dugu egiten den sarreren aurreikuspena, gero errealitatean ematen dena baino baxuago egiten dela; eta gastuena berriz, oso goitik, akats horrek ez garamatza zehaztasunez jokatzera. Alderantziz, aurrekontuen eztabaida ezerezean uzten du. Urte bukaeran soberakin handia ateratzeak garbi uzten du udalak aurrekontuak ez dituela ondo egiten.

Honela, 2009ko aurrekontuak aurkeztu zirenean, eman zen azalpena harrigarria izan zen. Udaleko zenbait gastu (pertsonala, bulego materiala, hornidurak, komunikazioa, ...) urte guztirako aurreikusita zeuden, baina batzorde ezberdinetatik planteatzen diren gastuei (kultura, euskara eta jaiak; hezkuntza, kirola eta gazteria;…) 3. edo 4. hilabeteetan aurre egin ahal izango zitzaiela esan zigun alkateak. Gero, 2008ko soberakina jakitean, aurrera eraman nahi diren partidak definitzen joango ginela.

Gure ustez, orduan ere adierazi genuen moduan, horrela jokatzea aurrekontuen eztabaida inongo zentzurik gabe uztea da, EAJ-PNV-k interes bereziren bat izango du horrela jokatzeko.

Zer dela eta puztu dira hainbeste urte guztirako aurreikusitako partida batzuk? Hona hemen adibide esanguratsu batzuk:


Diru sarrerak guztira

2008ko aurreikuspena

2008ko sarrera errealak

Sarrera erreala zenbatetan handiagoa Aurreikuspena baino

2009ko aurreikuspena

2008ko sarrera errela zenbatetan handiagoa 2009ko Aurreikuspena baino

6133297,92

7368821,66

20%

5797612,35

%27


Diru sarrerak hain behetik estimatzea ez dugu ulertzen.

Gastuetara pasatuz, pertsonalaren kasuan, aurreikuspen zehatza egin daitekeela uste dugu. Begiratu ditzagun 2008ko emaitzak eta 2009rako aurreikuspena:


Pertsonalaren gastuak

2008ko aurreikuspena

2008ko gastu errealak

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa gastu erreala baino

2009ko aurreikuspena

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa 2008ko gastu erreala baino

1996482,60

1626441,97

23%

2051758,57

26%


Zehatz estimatu daitekeen partida batean hainbesteko desbideratzea izateak zer esan nahi du?

2009ko igoerak planteatzeko, ze kopuru hartu da oinarritzat? 2008ko aurreikuspena? 2008ko gastu erreala? Ez bata, ez bestea

Baina joan gaitezen, adibidez, pertsonalaren gastuen barruan, Gizarte Segurantzaren gastuari begirada bat botatzera:

Gizarte segurantza

2008ko aurreikuspena

2008ko gastu errealak

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa gastu erreala baino

2009ko aurreikuspena

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa 2008ko gastu erreala baino

445.077

292.652

%52

447.606

%53


2008ko aurreikuspena gastu erreala baino %52 handiagoa izan da. Argi dago ez zela azterketa bat bera ere egin partidak definitzerakoan. Eta 2009ko urteari begira ezin dira zuzendu horrelako desbideratzeak dituzten partidak? 2008an baino 154.954 euro gehiago ordaindu beharko ditu udalak partida honetan?

Dirutan desbideratze handia ez badago ere, kontzeptualki garrantzia duela uste dugu. 2008ko alkatearen soldatari dagokionak, ikus ditzagun datuak:

Alkatearen soldata

2008rako aurreikuspena

Aldaketa

Aurreikuspena guztira

2008an jasotakoa

2009rako aurreikuspena

52.497,91

524,98

53.022,89

54.069,86

54.186,34


Pleno batean aztertu zen alkateari zegokion igoera %4,2koa ala %5,2eko izan behar zuen. Aurreikuspena guztira, %5,242koa da, ez %5,2koa. Eta jaso duena, aurreikuspenean azaltzen dena baino 1047 euro gehiago. Hori nola uler daiteke?

2008ko aurreikuspenetan %4,2 ko igoera plantetu zen. Gero, langileen igoera KPI-a (Kontsumo Prezioen Indizea) baino puntu bat gehiago igo behar zela adostuta zegoelako. Oraingoan ere akats bera, lehen aplikatutako %4,2ari %1a aplikatu zitzaion. Ogasun Batzordean adierazi genuen txarto egina zegoela eta zuzentzekotan geratu ziren, baina urtarrilaren 30eko datarekin pasa diguten gauzatze egoeran zuzendu gabe jarraitzen du.

[ 1,042 x 1,01 = 1,05242 2008ko ekitaldian soldatei ez zaie aplikatu %5,2; aplikatu zaiena %5,242 da]

Berriro egiten dugun galdera da: zein da soldaten oinarria? 2009ko aurreikuspenak egiteko zein oinarri erabili da?

Datuekin jarraituz, Horniduren gastuak ere, gure ustez, nahiko zehatzak izan behar lukete. Baina ikus ditzagun 2008ko emaitzak eta 2009ko aurreikuspena:

Hornidurak

2008ko aurreikuspena

2008ko gastu errealak

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa gastu erreala baino

2009ko aurreikuspena

Aurreikuspena zenbatetan handiagoa 2008ko gastu erreala baino

288036,39

236015,53

%22

294779,64

%29


Ze azterketa klase egiten da partida horiek estimatzerakoan? Edo badaezpada goitik jotzen da, horrela jokatzean badakigulako ondorioa: urtea soberakin handiarekin amaitu eta aurrekontuen eztabaida saihestu, gero urtean zehar, soberakin horrekin udala EAJ-PNV-ren interesetara kudeatzeko.

SUSA erakundea mantentzea harrigarria iruditzen zaigu. Eta mantentze horrek 19.000 euroko kostua duela jakinda oraindik eskandalu handiagoa dela uste dugu.

Goi Karguen dietetarako 88.795 euro plantatzeak argi erakusten du EAJ-PNVk krisiaren aurrean egin nahi duen esfortzua. Lotsagarria da Euskara, kultura, kirolak, jaiak eta honelako partiden aurrean Goi Karguen dietak hartzen duten lehentasuna.

Honela jarrai dezakegu partidaz partida aurrekontuak oso-osorik aztertu arte. Baina, batzordeetan ere behin eta berriro azpimarratu dugun moduan, gure ustez udal baten sarrerak eta gastuak ondo aztertuta izatea behar beharrezkoa da, hauxe da aurrekontuak zehatz egiteko modu bakarra.

Gaur egun daukagun egoera ekonomikoa ikusita, harrigarria iruditzen zaigu aurrekontuetan krisiari aurre egiteko neurri bakar bat ere ez kontenplatzea.

Gure ustez, urteetan Berrizko udalean eraman den eta eraman nahi den lan estiloa ez da zehatza, ez da argia, ez du herritarren partehartzea bultzatzen eta ez du neurri bakar bat ere hartzen langabezian geratuko diren herritarrei babesa eskaintzeko. Nola uler dezake herritar xume batek era honetako kudeaketa? Zergatik saihestu nahi da aurrekontuen eztabaida?


Aurrekontuak ez onartzearen arrazoiak

 1. Berrizko udaleko aurrekontuen diseinuan berriztarrek parte hartu beharko lukete, guk makina bat aldiz eskatu dugun moduan batzordeetan, eta ez da horrela izan. EAJk markatzen duen lan dinamikak partehartzetik urruntzen gaitu.

 1. Aurrekontuen eztabaida puntu estrategiko bat da herri dinamikan. EAJ-ren lan egiteko erak beste edozein talde politiko zein herritarren ekarpenak baztertzen ditu. Hauek EAJren aurrekontuak dira, ez Berrizko udalarenak.

 1. Aurrekontu hauek ez dituzue ulertu ere egiten. Ulertu ez eta proposatzerakoan oso ausartak zarete. Nolatan onartuko ditugu bada?

 1. Udaleko diru sarreren aurreikuspena beti azpitik egiten da.

 1. Gastuen aurreikuspenak, partida askotan, erabat puztuta daude. Eta beste batzuetan (kultura, euskara eta jaiak; hezkuntza, kirola eta gazteria;…) urte osoko aurreikuspena egin beharrean hiruhilekoa egin duzue.

 1. Pertsonalaren gastuetan ez dakigu zeri aplikatu diozuen %2,4ko igoera.

 1. Zelan uler daiteke, krisi sasoian gauden honetan, udalak ia 5 milioiko soberakina izatea? Hori al da zuek krisiari aurre egiteko saltzen duzuen neurrietariko bat?

 1. Langilego propioaz bete daitezkeen hainbat zerbitzu kontrata bidez estaltzeko ohitura historikoa daukazue (hala nola arkitektuaren soldata, SUSAren mantenu gastuak, …). Gainera askotan lan harreman horiek hitzartu barik daude, beraz ordainketarako ere ez dago inolako kontrolik.

PRESUPUESTOS 2009

Cuando se inició el debate sobre los presupuestos del 2008, éramos nuev@s en la dinámica municipal, y como se aceptaron los presupuestos elaborados por las comisiones, votamos a favor de los presupuestos presentados.

Pero parece que al partido gobernante en Berriz, EAJ-PNV, no le interesa realizar un análisis profundo sobre el tema. Aunque las reuniones de las distintas comisiones se realizan cada 15 días, no se han puesto los medios para realizar un seguimiento exhaustivo de los ingresos y gastos realizados.

Hemos expresado en varias ocasiones, que la previsión de los ingresos municipales se realiza a la baja; y por el contrario, la de los gastos, muy por encima. Este error nos lleva a la falta de concreción. Anula el debate sobre los presupuestos. El gran remanente acumulado a finales de año, año tras año, deja claro que el ayuntamiento no realiza bien los presupuestos.

Cuando se presentaron los presupuestos del 2009, la explicación que se dio fue increíble. Algunos gastos municipales (personal, material de oficina, suministros, comunicación…) estaban previstos para todo el año, pero los gastos planteados por distintas comisiones (cultura, euskara y fiestas; deporte y educación…) sólo tienen una previsión para 3 o 4 meses. Según el remanente del 2008 se podría hacer frente a estos gastos.

En nuestra opinión esta conducta anula el sentido de los presupuestos, los deja sin sentido, EAJ-PNV tendrá algún interés particular para actuar de esta manera.

¿Por qué motivo se inflan algunas partidas previstas para todo el año? Veamos unos ejemplos:


Ingresos totales

Previsión 20008

Ingresos reales

2008

Diferencia entre la previsión y los ingresos reales

Previsión 2009

Diferencia entre la previsión 2009 e ingresos reales 2008

6133297,92

7368821,66

20%

5797612,35

%27

No comprendemos el motivo de estimar los ingresos tan a la baja.


En el caso del personal se puede realizar una previsión exhaustiva. Veamos los resultados del 2008 y la previsión del 2009:


Gastos de personal

Previsión 2008

Gastos reales 2008

Diferencia entre la previsión y los gastos reales

Previsión 2009

Diferencia entre la previsión del 2009 y los gastos reales del 2008

1996482,60

1626441,97

23%

2051758,57

26%

En una partida en la que la previsión puede ser tan exacta, ¿Qué significan estas diferencias?

Para plantear la subida del 2009, ¿qué cifra se ha cogido como base? ¿La previsión del 2008? ¿El gasto real del 2008? Ni una, ni otra.

Veamos el ejemplo de la partida de la Seguridad Social dentro de los gastos de personal:


Seguridad

Social

Previsión 2008

Gastos reales 2008

Diferencia entre la previsión y los gastos reales

Previsión 2009

Diferencia entre la previsión del 2009 y los gastos reales del 2008

445.077

292.652

52%

447.606

53%

La previsión del 2008 fue un 52% superior al gasto real. Queda claro que no se realizó ningún estudio para definir la partida. ¿Por qué para el 2009 no se pueden corregir este tipo de errores? ¿Tendrá que pagar el ayuntamiento 154.954 euros más por este concepto?

Aunque económicamente no represente un desvío fuerte, pensamos que conceptualmente tiene importancia. Veamos los datos del sueldo del alcalde:


Sueldo alcalde

Previsión 2008

Cambio

Previsión total

Recibido en el 2008

Previsión 2009

52.497,91

524,98

53.022,89

54.069,86

54.186,34

En un pleno se acepó que la subida de sueldo del alcalde debería ser de un 5,2%. La subida aplicada ha sido de un 5,242%, no de un 5,2%. Y lo recibido, 1047 euros más que lo previsto. ¿Cómo se entiende esto?

En el caso del personal, se aceptó una subida del 4,2% más un 1%. Es decir un 5,2%. Pero la aplicación se realizó subiendo primero el 4,2% y aplicándole después a esta cantidad el 1% correspondiente. En una comisión de hacienda aclaramos que esta operación estaba mal realizada, ya que realmente se ha aplicado una subida mayor a la aceptada. Se acordó subsanar la errata, pero no ha sido así (a 30 de enero del 2009 siguen sin subsanarlo).

[ 1,042 x 1,01 = 1,05242 en el 2008 a los sueldos no se les ha aplicado un 5,2%; se les ha aplicado un 5,242% ]

Volvemos a repetir la pregunta: ¿Cuál es la base de los sueldos? ¿Qué base se ha utilizado para la previsión del 2009?

Continuamos con más datos, los gastos de suministros, deberían ser muy exactos. Veamos:


Suministros

Previsión 2008

Gastos reales 2008

Diferencia entre gasto real y previsión

Previsión 2009

Diferencia entre previsión 2009 y gasto real 2008

288036,39

236015,53

22%

294779,64

29%

¿Qué tipo de estudio han realizado para estimar estas partidas? Quizás se preveen a la alta y así: termina el año con remanente y se elimina el debate sobre los presupuestos, de esta manera, EAJ-PNV tiene todo el año para gestionar esta remanente a sus intereses.


Nos sigue pareciendo sorprendente mantener SUSA. Más escandaloso todavía sabiendo que este mantenimiento supone al ayuntamiento 19.000 euros.

Plantear 88.795 euros para las dietas de los altos cargos, demuestra claramente el esfuerzo que quiere realizar EAJ-PNV frente a la crisis. Estas dietas tienen preferencia frente a euskara, cultura, deportes y fiestas.

Podemos continuar así partida a partida hasta analizar los presupuestos de arriba a abajo. Insistimos, como hemos comentado en las comisiones en que hay que acotar las previsiones para ingresos y gastos, esta es la única manera de realizar unos presupuestos de manera exacta.

Vista la situación de crisis que sufrimos hoy en día nos parece increíble no tomar ninguna medida frente a la crisis.

En nuestra opinión, el estilo de trabajo que se ha llevado en Berriz durante años no es exacto, no es claro y no deja lugar a la participación de berriztarras. ¿Cómo puede entender un@ ciudadan@ una gestión así? ¿Por qué se quiere evitar el debate de los presupuestos?

RAZONES PARA NO ACEPTAR LOS PRESUPUESTOS


 1. En el diseño de los presupuestos municipales, tal y como lo hemos solicitado una y otra vez en las comisiones, deberían participar l@s berriztarras. Y no ha sido así. La dinámica de trabajo marcada por EAJ-PNV se aleja mucho de la participación.

 2. El debate sobre los presupuestos es un punto clave para la dinámica del municipio. La manera de trabajar de EAJ-PNV discrimina las aportaciones de otros partidos y personas. Estos presupuestos son de EAJ-PNV, no del ayuntamiento de Berriz.

 3. Vosotr@s mism@s no entendéis los presupuestos presentados. Sois muy atrevid@s al proponerlos sin siquiera comprenderlos. ¿Cómo queréis que los aceptemos?

 4. La previsión de los ingresos municipales siempre se hace a la baja.

 5. La previsión de los gastos, en muchas partidas, está completamente inflada. Y en otro casos (cultura, euskara y fiestas; educación, deporte y juventud…) se ha realizado una estimación trimestral, en lugar de realizar una estimación anual.

 6. En los gastos de personal, no sabemos a qué concepto habéis aplicado la subida del 2,4%.

 7. ¿Cómo se puede comprender en plena crisis, que el ayuntamiento tenga un remanente de 5 millones? ¿Es esa una de las medidas que vendéis como medida contra la crisis?

 8. Tenéis la costumbre histórica de cubrir servicios que pueden ser cubiertos por plantilla propia mediante contratas (el sueldo del arquitecto, gastos de mantenimiento de SUSA…). Además en muchas ocasiones, estas relaciones laborales carecen de cualquier tipo de convenio, por lo tanto, no hay manera de controlarlas.

No hay comentarios: